Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırılık halinde;

2016 (Kanundaki Tutar) : 20.000 ₺ – 1.000.000 ₺

2020 (Güncel Tutar) : 36.053 ₺ – 1.802.641 ₺

Önemli Hatırlatma: Denetim yapılmadan sistem üzerinden yasal cezalar kesilmektedir. Dijital ortamdan yansıtılmaktadır.