TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)
IPARD Programı Hibe Destekleri

Programın Kaynağı

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek
“Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş
yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

Yatırım Süresi

En fazla 12 (on iki) ay

Destekleyen Kuruluşlar

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.