13. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

ÇAĞRI HAKKINDA

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
tarafından 13. Çağrı yayınlanması beklenmektedir.

PROGRAMIN SÜRESİ

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Daha önce yayınlanan IPARD Programında olduğu gibi 2014-2020 dönemi kapsamında Yerel Kalkınma
Stratejisi hazırlamak isteyen Yerel Eylem Grupları tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile
ilgili olacaktır. Bu programda başvuru süresi 2023-2030 yılları arasında olması beklenmektedir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek
“Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş
yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve Yerel Kalkınma
Stratejilerinin uygulanacağı iller aşağıdadır. Bu illerde başvuru çağrı ilanı tarihinden önce kurulan Yerel
Eylem Gruplarının başvuruları kabul edilecektir.