Süt ve Süt Ürünler Tesisi

  • Hayvansal Üretim (Et-Süt) İşletmeleri
  • Süt, Et, Balık, Yumurta ve Meyve İşleme , Depolama, Paketleme İşletmeleri
  • Tarım-Çevre-İklim
  • Yerel Kalkınma Stratejileri Geliştirmeleri
  • Sadece Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları
  • Sadece Kırsal Alanda Uygulanacak Belirli Yatırımlar
  • Teknik Destek ve Danışmanl6ık Hizmetleri