YATIRIMIN UYGULANACAĞI İLLER (81 İL)

BAŞVURU ve DESTEK ALINACAK İLLER

81 ilin tamamında desteklerden faydalanılabilecektir.

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve Yerel Kalkınma
Stratejilerinin uygulanacağı iller aşağıdadır. Bu illerde başvuru çağrı ilanı tarihinden önce kurulan Yerel
Eylem Gruplarının başvuruları kabul edilecektir.